16/06/2018

Schwarzkopf Live Colour Spray: Fiery Red

23:57 2
I promised myself a few years ago that I would absolutely never again experiment with hair and drastic changes of my hair color. And I hold on to that for a while now. I am just dying my hair to be blonde because my natural hair is blonde. I love it a bit brighter so I dye it like that. Last time I did that was on Saturday and I finally achieved that color I want. That perfect color.


Obećala sam sebi prije par godina da apsolutno više nikada neću eksperimentisati sa kosom i drastičnim promjenama boje. I toga se čvrsto držim. Farbam se samo u plavu jer je moja prirodna kosa plava, samo je ja volim maaalkice svjetliju. Poslednji put sam se farbala prošlu subotu i konačno sam postigla onu boju koju želim. Bez šarenila i žutih tragova. Pri tome koristim šampone o kojima ću vam tipkati.


A few months ago I got a gift with Schwarzkopf hair products. I've been testing everything and I am making reviews for you. First item, ofcourse, is my favorite. 
So, this is Schwarzkopf's hair spray from the LIVE collection. The colors are really eye-catching and, at least as much as I can see, they do not damage my hair as a classical one. Most of them are for few hair washings. I really like this collection, so I've tried a few of them right away (No, I do not know why I did not write about those, and I'm wondering too).
I have not tried these sprays until now, but this one has been a pleasure to apply to my hair.

Prije par mjeseci sam dobila poklon paket na DM-ovoj nagradnoj igri i stvarno se obradovala. Sve sam stvarčice testirala i spremam vam recenzije naravno, mada sam o ovom spreju za kosu morala odmah pisati jer skakućem po kući kao malo dijete.
Dakle, u pitanju je Schwarzkopf sprej za kosu iz LIVE linije u kojoj su one prezanimljive boje za kosu. Boje su zaista upečatljive i, bar koliko sam ukapirala, ne oštećuju kosu kao klasične, na kosi se zadrže nekoliko pranja i onako su u fazonu "da nas želja mine". Meni se stvarno dopada ova kolekcija pa sam nekoliko farbi odmah isprobala (Ne, ne znam zašto nisam tipkala o njima, i ja se sad pitam).
Ove sprejeve nisam probala do sada, ali ovaj sam sa zadovoljstvom nanijela na kosu.


The application process is simple, the spray has a sprayer with a thin tube so it is possible to spray evenly and precisely. I did not use the whole 120ml bottle. I believe the rest can be used once more in the same way.
While you are spraying hair it is quite cool, it does not feel like it after a few minutes. It takes about 10 minutes to get completely dry and when it is dry you have the feeling that you put baby powder in your hair. Unfortunately, everyting gets continually covered with orange color because it kinda falls off. I was sleeping with the color one night and the complete pillow case was orange.

Proces nanošenja je jednostavan, sprej ima raspršivač sa tankom cjevćicom pa je moguće ravnomjerno i precizno nanijeti sprej ako ga želite staviti na dio kose. Ja sam ovaj put ofarbala tjeme i mislim da je to način kako ću i ubuduće koristiti. Nisam potrošila cijelu bočicu od 120ml. Vjerujem da se ostatak može koristiti još jednom na isti način.
Dok se nanosi dosta hladi ali se to nakon par minuta ne osjeti. Potrebno je oko 10 minuta da se potpuno osuši i kada se osuši imate osjećaj da ste stavili bejbi puder u kosu. Nažalost, kontinuirano spada sa kose te ćete boju imati po svemu živom. Ja sam jednu noć prespavala sa bojom i kompletna jastučnica je bila narandžasta.


The shade I used was 'Fiery Red' and it looks really nice when it's done. Especially on blonde hair. I like it for the time when there is some desire to change, but it is not something I would dare to put up and go to an event, meeting or work. I believe they will look more natural on a lighter brown hair.
It does not create a sticky trace but because of that powdery texture, it's a real glitch on your hands, clothes, furniture ... Basically everything you touch.
I have to add that just because of this powdery texture it's easy to "blend" into your hair, so when you brush up a couple of times over the hair, you will not have a sharp transition.


Nijansa koju sam ja koristila je 'Fiery Red' i stvarno lijepo izgleda kada se nanese. Pogotovo na plavu kosu. Meni se sviđa za onaj period kada naiđe neka želja za promjenom, ali nije nešto što bih se usudila staviti i otići na event, sastanak ili posao. Vjerujem da će na nekoj svjetlijoj smeđoj kosi izgledati prirodnije.
Ne stvara ljepljiv trag, onako kao da vam je kosa naprskana sa previše laka za kosu, ali zbog te puderaste strukture pravi havariju na rukama, odjeći, namještaju... Bazično svemu što dotaknete.
Moram dodati da upravo zbog te puderaste strukuture ju je lako "blendati" u kosi, pa kada pređete četkom par puta preko kose, nećete imati oštre prelaze.On hair, it stays up to the first wash, although my sister said she had to wash it few times to remove it all. (She used blue color) It got completely removed after the first wash of my hair and there was absolutely no visible traces.
It's fun to use this spray in moments when you need little change. I like it and I believe I can use all the colors of this collection in combination with my hair color.

Na kosi ostaje do prvog pranja, mada je moja sestra rekla da je plavu boju malo teže isprala sa svoje kose. Meni se potpuno skinula nakon prvog pranja i apsolutno nije bilo vidljivih tragova.
Zabavno je koristiti ovaj sprej u momentima kada vam treba malo promjene. Meni se dopada i vjerujem da ću sve boje u ponudi moći koristiti u kombinaciji sa mojom bojom kose.
Do you like this hair color? Have you tried anything from Schwarzkopf LIVE collection? 
Share your experience with me. 
Da li vam se sviđa ova boja? Da li ste isprobali nešto iz Schwarzkopf LIVE kolekcije?
Podijelite samnom vaše utiske.


Mia

31/05/2018

Bullet Journal: June

14:37 0
Rasporedi, to-do liste, planiranje unaprijed, zapisivanje svake sitnice... Mislim da moj život uopšte ne bi imao smisla bez toga. Uvijek sam imala svesku sa svim bitnim stvarima jer zaboravljam i ono što treba i što ne treba. Pa mi je nekako uvijek mnogo lakše bilo negdje nešto zapisati...
Dok nisam pisala u JEDNU svesku, te su 'misli' uglavnom bile na papirićima koje sam počela gubiti, bacati i slično, pa mi je na kraju zaista trebalo sve na jednom mjestu. Čovjek kako odrasta kapira da uopće ne može sve konce u rukama da drži. 
Ali da se ovaj post ne pretvori u kategoriju 'Duhovni (ne)mir', ja ću da vam pokažem moj bullet journal inspirisan ljetom i Pinterestom, naravno... 

Schedules, to-do lists, planning in advance, writing every little thing ... I think my life would have no sense at all. I've always had a notebook with all the important things because I forget what I should and what I shouldn't. So it was always easier to write everything down...
There were times I did not write down anything and these 'thoughts' were mostly on post it that I started to lose, so I really needed everything in one place. I never tought I will say this but I realised I can not have all things in life handled and that kinda freaks me out...
But before this post does becomes a category of  'Spiritual Peace or no', I will show you my bullet journal inspired by summer and Pinterest, of course...


Moj Bullet Journal je daleko od onoga što možete vidjeti na Pinterestu i srodnim stranicama. Nisam nešto pretjerano talentovana za crtanje i kreiranje nekih stvari koje će vas oboriti s nogu, ali se trudim da uskladim sve sa svojim potrebama i idejom. Nemam neku posebnu temu, nego doslovice crtam/pišem ono što mi je u tom momentu prihvatljivo.
U ovom slučaju sam koristila stari dobri Chicovnik koji ima dobar vremenski raspored i prostor za bilješke. Ja sam vam fotkala samo one 'osnovne' stranice za koje vjerujem da su svima potrebne i nekoliko svojih. Ostale koje budem radila kroz mjesec juni ću vam fotkati pa ću naknadno ubaciti na blog post. U svakom slučaju ćete ih moći vidjeti na mom Pinterest boardu. 


My Bullet Journal is far from what you can see on Pinterest and related sites. I'm not talented to draw and create some stuff that looks amazing, but I'm trying to match everything with my needs and ideas. I do not have a special theme, but I almost write / draw what is acceptable to me at that point.

In this case I used an old good Chicovnik planer which hax a good time schedule and loads of pages for notes. I've only photographed those 'basic' pages that I believe you all need. The others I'm working through the month of June will be photographed, so I'll post it on a blog post later. In any case you will be able to see them on my Pinterest board.
Napravila sam tabele za prve dvije sedmice u koje ću pisati to-do liste za svaki dan u sedmici. Tu sam dodala i dio za bilješke kojimeni uglavnom služi za bitne podsjetnike ili navike u toku sedmice. Dok ne napravim zasebnu stranicu za navike, taj dio sa bilješkama će mi dobro doći.
Još  uvijek nemam ideju kako će mi ta stranica izgledati jer sve što sam našla je za specifičan slučaj, a meni treba nešto neutralno.
Da naglasim, rijetko kada precrtam kompletnu ideju sa interneta. Obično ih kombinujem mnogo više jer svaka ideja ima ponešto što se meni sviđa. A ima i stvari koje apsolutno ne znam kopirati.

I made tables for the first two weeks and I will write to-do lists for each day of the week. Here I added a part for the notes that I usually use for essential reminders or habits during the week. Until I make a separate habit page, that section with notes will come in handy for me.
I still have no idea how this page will look like because everything I've found is a specific case, and I need something neutral.
To emphasize, I rarely go through the complete idea from ​​the internet. I usually combine few of them because each idea has something I like. And there are things that I absolutely do not know how to copy.Tu su naravno zasebne stranice za stvari na koje trebam obratiti pažnju u toku mjeseca i ona čuvena lista ciljeva za taj mjesec. Ja nisam popunila dosta toga jer ne želim da se to vidi na fotkama, ali ću se vjerovatno večeras baciti na posao oko toga.
Možete primijetiti kako su neke stranice baš kreativno uređene, a neke izgledaju onako "da ispadne iz ruku". Nekad sam super kreativna, a nekad zaljubljena u čisti minimalizam. (mijenja se svakih pola sata ponekad)

There are of course a separate pages for things that I need to pay attention during the month and that famous list of goals for that month. I did not fill in a lot because I do not want it to be seen on the photos, but I'm probably going to do it tonight.
You can notice how some pages are creatively decorated, and some look like they "fall out of hand". Sometimes I'm super-creative, and sometimes I'm in love with pure minimalism. (changes every half an hour sometimes)


Bez obzira na to što Chicovnik već ima dio za evidenciju novca, meni je bilo potrebno nešto jednostavnije, pa sam ja kreirala stranicu koja je dosta jednostavnija i preglednija.

Regardless that Chicovnik already has a part for the money recording, I needed something simpler, so I created a page that was much simpler and more transparent.Ispod ćete vidjeti dvije stranice sa navikama, mada tu vjerujem neće biti kraj, jer planiram praviti stranicu za trening. Također ću da napravim još nekoliko rasporeda za sitne evidencije, za blog...
Biće tu mnogo zanimljivih stranica koje će i vama pomoći ako se odlučite da pravite svoj Bullet Journal.

Below you will see two pages with habits, though I believe that will not end because I plan to make a training page. I will also make a few small timetables for blogging ...
There will be many interesting pages that will help you if you decide to create your Bullet Journal.
Na prvoj fotografiji ste mogli vidjeti mali dio stranice za rođendane u ovom mjesecu. U Junu moje tri najdraže osobe slave rođendan, pa sam to morala obilježiti. Ovaj mjesec me stvarno čini sretnom!

You could see page for birthdays on first photograph. I love this month because my three favorite persons have B-days in it. That really makes me happy!Nakon kritičnog perioda i pada kompletnog bloga u ponore statistike, sjela sam i napravila plan kako sve to promijeniti. Ovaj blog više neće biti samo recenzije i tu i tamo pokoji outfit post. Ovaj blog će biti mjesto koje će imati ponešto za svakoga od vas. Novu informaciju, novu ideju, motivaciju... Sve ono što ja tražim i nalazim kod drugih blogera koje pratim.
Ispod ćete moći vidjeti moje Pinterest table sa idejama za Bullet Journal, a ja se nadam da ćete me nastaviti pratiti ovdje i na društvenim mrežama jer vam spremam mnogo postova i fotografija. I poklona naravno.

After the critical period and the fall of the entire blog into the abyss of statistics, I sat down and made a plan to change it all. This blog will no longer be just reviews and just a few outfit posts. This blog will be place that will have something for each of you. New information, new idea, motivation ... All that I search for and find in other blogs I follow.
Below you will be able to see my Pinterest board with ideas for the Bullet Journal, and I hope you will follow me here and on social networks as I'm preparing a lot of posts and photos. And gifts of course.


Klikom na fotografiju ćete otvoriti moj Pinterest board.
You will open that Pinterest board by clicking on photo.

Nadam se da vam se moja ideja dopada, da će vas inspirisati i da se niste počeli smijati zbog mog polu-talenta za crtanje. Ja ću na ovaj post dodati još fotografija naravno i to ću podijeliti sa vama. DO tada..
Hvala na čitanju i uživajte u ostatku dana...

I hope your like the idea, and that it will inspire you and you have not started laughing because of my semi-talent for drawing. I will add more photos to this post and I'll share it with you. Until then..
Thanks for reading and enjoying the rest of the day ...


Mia

30/05/2018

Avon True: Nailwear Pro +

18:01 1
Ja na blogu imam nekoliko vrsta postova koji su mi posebno dragi jer mi daju priliku da vam pokažem mnogo fotki, a da to ne bude prenatrpano. Recenzije lakova za nokte su negdje na vrhu zbog toga, jer boje su magija.

There are few categories of blog posts here that I really love because I have chance to show my photography skills without feeling that there are too many photos. In this case it is review of Avon True nail polishes with amazing colors for this spring/summer season.
Proljeće je i sa njim dolaze divne boje, gole prstići na nogama i lakovi za nokte u bojama koje se ja nekada nisam usudila nositi. Ove boje nosim sa zadovoljstvom i mislim da svaku treći dan promijenim lak. To me čini sretnom!

Spring is in town and it brings lovely colors, sandals and nail polishes in colors I never used before because they were out of my comfort zone. I use these now with pleasure and I believe I change my nail polish every two or three days. That makes me happy! 


Bočice su staklene sa crnim poklopcem i četkicom koja olakšava nanošenje laka bez da napravim ogroman nered po prstima. Čak i kada nanosim lijevom rukom na desnu (a dešnjak sam).
Ja uglavnom nanosim 2 sloja laka, mada za neke nijanse to i nije potrebno. Samo jednim nanošenjem se može postići boja - kao da ustvari imate gel na noktićima.
Ovi lakovi na mojim noktima ostaju sigurno 3-4 dana bez da se ogule na vrhovima, iako ja više puta dnevno perem ruke i stvarčice po kući.

These polishes are in glass bottles with black cap. I love the brush because it makes it easy for me to apply nail polish without making a mess.
I ususally apply two coats but with some colors that is not needed. You can get amazing color just with one coat and it will look like you actually have gel on your nails.
These stay on my nails for almost 3 days without being damaged even tho I wash my hands really often and clean around the house. 

Nijanse lakova koje ja imam su: 'Endless sky', 'Purple oasis', 'Tranquility', 'Enchantment', 'Blossoming utopia'.

Nail polish colors I own are: 'Endless sky', 'Purple oasis', 'Tranquility', 'Enchantment', 'Blossoming utopia'. Da li vam se dopadaju ovi lakovi? Koja vam je najljepša nijansa?
Do you like these nail polishes? Which color is your favorite? 

Nadam se da ste uživali...
I hope you enjoyed...

Mia29/05/2018

Tosave: Soft and cozy

12:24 1

Volim se fotkati u stvarčicama koje su pun pogodak što se tiče online kupovine. Jedna od tih je ova preudobna tunika. Materijal je mekan, udoban i nekako mi je najdraže nositi u onim situacijama kada mi treba "bilo šta" samo da izađem.

I really love taking photos with clothes I got from web shop. This item is one of those things that I am happy to wear when I want to feel cozy and casual. Pogledajte više detalja o ovoj majici ovdje - LINK. 
Find more details about this women oversized pullover - LINK 
Spremam nagradnu igru, pratimo se!

Mia

24/05/2018

Duhovni (ne)mir: Kolutam očima

14:30 0
Ovih dana kolutam očima na sve. A izgovorim samo dvije - tri. Nekome su te dvije obično dovoljne i to je vjerovatno ona kategorija ljudi koja trpi i potpuno razumije moje kolutanje očima. I toleriše.
Ovima kojima nisu dovoljne te dvije se pretjerano ne trudim da objašnjavam jer im trošim vrijeme. Sebi, sebi trošim vrijeme. Slabo me interesuje vrijeme tih ljudi.

-

Ovu kategoriju na blogu sam zamislila kao nešto super kreativno, ali se negdje u tom planiranju odlučih na neke misli koje možda i nećete očekivati ovdje na blogu. Ali i to je za ljude. A, vjerovali ili ne, i ja sam čovjek. Što kažu, od krvi i mesa. Mada sam ja pomalo satkana od nesigurnosti, stresa i mnogo vode. I vječnog cilja da budem sretna. Pa me to čini i odlučnom.Source: Tumblr


Mislim da ovaj blog post pišem iz 892356874398276. puta. I iz onih super kreativnih misli sam uspjela doplutati u ono stanje kad sam pomalo kivna na okolinu. Ali ne iz pogrešnih razloga i mojih nekih dubina.
Uvijek nastojim samu sebe da disciplinujem toliko da mi je sav fokus na mom životu, razvoju i odlukama. I vjerujte, jeste, mnogo više nego što se možda negdje i vidi.
Nije život ono što se predstavi na pokojoj fotki i storiju na Instagramu. Ili obilježavanju lokacije na Facebooku. To je samo ono pravo slobodno vrijeme, kad svako od nas digne noge na stol, nađe pravo udoban jastuk i gleda u mali (nekom veliki) displej i čačka pa društvenim mrežama. 


-

Kolutam očima na sebe. I na pogubljene konce od perioda kad sam mislila da će mi se život promijeniti.
Ja sam jedna od onih osoba (čitaj budala) koja uvijek i sve mora imati pod kontrolom, koliko god to prividno bilo. A kod mene je uglavnom prividno. Što i nije nešto za pohvaliti, ali svako od nas vjerovatno ima tačku u životu kad otvori oči. Što je sasvim okej. Malo se tu i tamo kritikujemo, ljutimo na sebe, ne opraštamo pojedine korake i postupke - sami sebi, ali opet težimo ka tome da balansiramo i budemo sretni.
Nažalost, ne znam da li je za te momente ponekad kasno. Znam da je meni zamalo bilo, pa sam preživjela pokoju emotivnu lomljavinu praveći se da sam zauzeta učeći ono što mi vjerovatno nikada u životu neće trebati. U svemu tome sam naučila mnogo o sebi, mnogo o drugima, naučila na sopstvenim greškama, jer, nemojmo se lagati, čovjek će naučiti samo na svojim greškama.

Znate šta sam ja naučila iz svega toga?
Da ne postoji momenat kad je totalno kasno. A i ako je bilo, vjerovatno samo postoji drugi ugao pristupa i drugi način rješavanja problema. 

-

Ovih dana sam kolutala očima na mnogo stvari koje su pored mene prošle i iza njih je ostao vjetar. Ukapirala sam da nemam mnogo pametnih da kažem, a tako sam htjela da vam tipkam o nečemu što mene intrigira. O tom jednom nečemu. A ja pričah o mnogo nečega. I ne znam gdje mi je kraj... 

Evo ga, tu je, a slijedeći put vam tipkam o konkretnoj stvari koja čini da kolutam očima.